Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som på den årlige generalforsamling vælges af og blandt forældrene. Medlemmerne vælges for 2 år og afgår med 3 og 4 årligt. Se i øvrigt skolens vedtægter.

Bestyrelsen afholder mindst et møde om måneden. Hvis man ønsker at få en sag behandlet, kan man kontakte formanden inden et sådant møde.

Læs mere om mødeafholdelse her >>

Medlemmer af bestyrelsen er:

Franz Reich Jensen
Formand
5176 6983
franzfriskole@hotmail.com

Sif Orbesen Renauld
Næstformand
4059 1717

Lise Svenlin
Bestyrelsesmedlem
3011 5842

Maijchen Pedersen
Bestyrelsesmedlem
6061 3630

Morten Hartkorn Giraldi
Bestyrelsesmedlem
2020 3564

Signe Spanner Griffin
Bestyrelsesmedlem
6178 1118

Pia Søholm
Medarbejderrepræsentant
5991 8337

 

Hanne Lynge Jensen
Sekretær
5991 8337

Anne Marie Sandager
Skoleleder
5991 8337

 

Tilbage